خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
شرح وظایف مراقبین و لیست پوشه مراقب (PDF)

شرح وظایف مراقبین و لیست پوشه مراقب (PDF)

مراقبین جلسه آزمون وظایفی دارند، که یادآوری آنها می تواند به بهبود شرایط نظم جلسه امتحان کمک کند. معمولا این برگه در صفحه نخست پوشه ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
شرح وظایف مراقبین و لیست پوشه مراقب (DOCX)

شرح وظایف مراقبین و لیست پوشه مراقب (DOCX)

مراقبین جلسه آزمون وظایفی دارند، که یادآوری آنها می تواند به بهبود شرایط نظم جلسه امتحان کمک کند. معمولا این برگه در صفحه نخست پوشه ی مراقبین چسبانده ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
اطلاعیه مهلت تحویل سئوالات به دفتر آموزشگاه ویژه دبیران (PDF)

اطلاعیه مهلت تحویل سئوالات به دفتر آموزشگاه ویژه دبیران (PDF)

اطلاعیه مهلت تحویل سئوالات به دفتر آموزشگاه ویژه دبیران معاونین آموزشی معمولا برای دریافت سئوالت امتحانی و بر اساس تصمیمات جلسات شورای آموزشی و ... مهلتی را برای ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
اطلاعیه مهلت تحویل سئوالات به دفتر آموزشگاه ویژه دبیران (DOCX)

اطلاعیه مهلت تحویل سئوالات به دفتر آموزشگاه ویژه دبیران (DOCX)

اطلاعیه مهلت تحویل سئوالات به دفتر آموزشگاه ویژه دبیران معاونین آموزشی معمولا برای دریافت سئوالت امتحانی و بر اساس تصمیمات جلسات شورای آموزشی و ... ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقررات برگزاری امتحانات داخلی در سال تحصیلی جاری(ِDOCX)

مقررات برگزاری امتحانات داخلی در سال تحصیلی جاری(ِDOCX)

مقررات برگزاری امتحانات داخلی در سال تحصیلی جاری فرمت فایل (DOCX) است ...
قیمت : 10,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقررات برگزاری امتحانات داخلی در سال تحصیلی جاری(ِPDF)

مقررات برگزاری امتحانات داخلی در سال تحصیلی جاری(ِPDF)

مقررات برگزاری امتحانات داخلی در سال تحصیلی جاری فرمت فایل (PDF) است ...
قیمت : 7,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1