خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری تکمیلی (تئوری) به همراه پاسخنامه
متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری) به همراه پاسخنامه
قیمت : 10,000 تومان
متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری تکمیلی (تئوری)
متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری)
قیمت : 10,000 تومان
متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری تکمیلی (تئوری)
متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری)
قیمت : 10,000 تومان
متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری تکمیلی (تئوری)
متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (تئوری)
قیمت : 10,000 تومان

متن نمونه سئوال خردادماه حسابداری تکمیلی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه  حسابداری تکمیلی (عملی)

متن نمونه سئوال خردادماه

حسابداری تکمیلی (عملی)

3 صفحه

برای دانلود سربرگ استاندارد به این آدرس مراجعه فرمائید.


1- درتاریخ 29/12/1389 مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت "سبا " 000/000/8 ریال بستانکاراست.

سایر رویدادهای مالی این شرکت به شرح زیر می باشد:

الف) درتاریخ 10/3/90 شرکت به این نتیجه رسید طلب آقای نوری به مبلغ 000/000/3 ریال کلاً سوخت شده است.

ب) بدهی آقای احمدی درتاریخ 20/4/90 به مبلغ 000/500/2 ریال سوخت شده بود. درطول سال آقای احمدی به شرکت مراجعه وبدهی خودراپرداخت نمود. (بادرنظرگرفتن اینکه شرکت ازروش ایجادذخیره برای مطالبات خود استفاده

میکند)

مطلوبست: 1- ثبت رویدادهای مالی فوق دردفترروزنامه شرکت نیکو 2- تنظیم حساب ذ.م.م به شکل T

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

hesabdari-takmili-amali_1576338450_8267_3976_1602.zip0.02 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت